FAQ

Odpovědi na běžně kladené otázky.

Problémy s přihlášením a profily

Pokud se vám nezdaří první přihlášení (projde ověření, ale nenačtou se síťové disky a profil), odhlaste se a zkuste to znovu. Problém by měl při dalším přihlášení zmizet.

Pokud se vám při prvním přihlášení zobrazí informace o nutnosti odhlášení, můžete tento fakt ignorovat, klikněte na Zavřít. Není nutné se odhlašovat a přihlašovat.

V případě, že se vůbec nepřihlásíte a jste si jisti, že zadáváte správnou kombinaci jména a hesla, zkontrolujte nejprve nastavení klávesnice (výchozí je česká) a připojení k síti (ikona je vpravo dole na přihlašovací obrazovce).
Síť není připojená, nepůjde ověření proti serveru.
Problém s připojením k Internetu, pravděpodobně nepůjde ověření proti serveru.
Počítač je připojený k Internetu, ověření by mělo fungovat.
Připojení počítače k síti někdy trvá delší dobu, než nabíhání operačního systému a přihlašovací dialog se zobrazí dříve, než je počítači přidělena IP adresa. S tím je nutné počítat!

Pokud si i tak jste jistí, že máte kombinaci loginu a hesla správnou a přihlášení se nezdaří, zkuste se těmito údaji přihlásit do CAS a změnit si heslo (Změnit heslo pro Centrální autentizační službu). Heslo lze změnit i na stejné, hlavní je provedení akce změny hesla.

Heslo, které si zvolíte, budete zadávat vždy při přihlášení do laboratoře, takže doporučujeme nastavit něco, co bude splňovat bezpečnostní kritéria, ale zároveň to nebude náhodný shluk speciálních znaků. Po změně počkejte minutu a zkuste přihlášení v labu znovu. Pokud to ani tak nepůjde, kontaktujte správce laboratoří.

Službě Klient zásad skupiny se nepodařilo přihlášení. Přístup byl odepřen.

Pokud se vyskytne tato chyba, je buď problém s profilem nebo přímo s účtem. Zkuste prosím přihlášení na jiném počítači. Pokud se problém bude opakovat, sdělte službě, jaký máte login a že máte tento problém. Služba napíše do konference a problém vyřeší správce. Pokud se na jiném počítači nalogujete, bude problém s profilem. Pak je dobré profil smazat, viz návod níže.

Přihlášení dočasným profilem

Pokud se vyskytne tato chyba, bude asi problém s vaším síťovým profilem. Pokud v profilu nemáte žádná data, která využíváte, nemusí vás to trápit. Pokud ano, stejně bude s profilem nějaký problém a bude potřeba ho smazat. Taky vás to tedy nemusí trápit.

Smazání profilu

Smazání profilu se skládá z několika kroků. Uvědomte si, že v profilu můžete mít uložená nějaká data, například ve složce Dokumenty nebo Plocha. Pokud jste si tam něco uložili, přijdete o to. Z tohoto důvodu je doporučeno pro data používat síťový disk H:. Projděte si tedy profil ještě před smazáním a důležitá data přesuňte na disk H:. Data uložená na disku H: jsou při mazání profilu v bezpečí.

Každá verze Windows má pro daného uživatele profil uložený ve složce winprofile (dostupný z Windows na H:\ nebo z Linuxu v domácím adresáři uživatele)

 • “.V2″ – Windows 7
 • “.V6″ – Windows 10

Postup smazání

 1. Přihlašte se na labk10.karlin.mff.cuni.cz pomocí (stejné údaje jako na Windows) pomocí programu ssh (Linux) nebo Putty (Windows)
 2. Spusťte program mc. Je to klasický dvoupanelový správce souborů. Mezi panely se přepínáte pomocí klávesy Tab, mažete pomocí F8, do domácího adresáře se dostanete tak, že dole v příkazovém řádku zadáte příkaz cd.
 3. Najděte adresář se zlobivým profilem a případně si z něho zkopírujte data pomocí mc do domácího adresáře.
 4. Smažte adresář se zlobivým profilem
 5. Klávesou F10 ukončete program mc a odhlaste se pomocí logout

Změna hesla

Pokud si chcete změnit heslo, je nutné tak činit výhradně přes CAS, v přihlašovacím dialogu Windows nebo ve zcela výjimečných případech u správce laboratoře. Služby v laboratoři nemají možnost měnit hesla.

!!! V hesle nesmí být žádná mezera a středník, jinak se heslo z CAS nepřenese korektně !!!

Pokud ani po změně hesla není možné přihlášení, služba v laboratoři K10 vás může dočasně přihlásit pomocí zvláštních přihlašovacích údajů, než se problém s heslem vyřeší. Neprodleně v tomto případě kontaktujte správce.

Chcete-li používat jiné heslo, než z CASu, po přihlášení ve Windows je možné si heslo do labu změnit. Při aktualizaci vašeho hesla v CASu se ale opět přepíše a změnu budete muset udělat znovu.

Data na síťových discích

Kde mám data?

Pokud se přihlásíte do Windows, vaše data jsou na síťovém disku H:\. Ukládejte si je výhradně tam. Data uložená jinam (Dokumenty, Plocha, …) se ukládají do síťového profilu, který Windows při každém přihlášení celý kopírují tam a při každém odhlášení zase celý kopírují zpátky. A nemusí se to vždy podařit, přenesení dat při přihlašování na různé počítače není spolehlivé. Proto se snažte adresář Dokumenty či Plochu nevyužívat. Uživatelské profily nejsou velikostně omezeny žádnou politikou, takže pokud se budete kvůli velikosti profilu přihlašovat dlouho, je to váš problém, byli jste varování. Nebudete-li si vědět rady, poradí vám služba.

Jak se dostanu na svoje data odjinud?

K datům se dostanete jednoduše, z Windows přes program WinSCP, nebo připojením na stroj labk10.karlin.mff.cuni.cz (login stejný jako v laboratoři), kde uvidíte stejná data, jako je obsah disku H:\ při přihlášení do Windows. Stejně fungují Linuxové stanice lomikel.karlin.mff.cuni.cz, engywook.karlin.mff.cuni.cz a auryn.karlin.mff.cuni.cz. Při připojování pomocí ssh/scp se vám zobrazí ssh klíče, pro kontrolu jsou zde uvedeny aktuální klíče.

SSH klíče jednotlivých stanic a serveru

labk10.karlin.mff.cuni.cz ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIHlJV67WwLd0fHcDJMZ+LPApLKmiBCsDfj7qs7GfF4rT
labk10.karlin.mff.cuni.cz ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDDJRF9Z4Bj5+e8iT6PzsP6+wzhd3YrpcFcnXi0jvfojxprOIFa6NHMQKu2TPrXLbKCV192RIRKWBBhjI6m/CXvGCQyD6HMijFtBDhh1ZCd32jp9wWn3QiGrsm+8ryuOG2oG9P9jyeXFqClmBUyiREH9yCA8lxakXSQgLK5SHo0KSh5nMxPVpwwvOjaJCv82l/XqhPVNG9ES2EpywUN6cftGe40rd1qg3MLaPUL7Pht7iru9uivuLp8/1hoUvy2d6Qqg7iZrKVfOUrY9mSCqcWY/hHkf1XC3e/EFBOYJMMqj9CIYxm6qFVHZI5k89cjDy7GGuQSqXvxNiX/R0z2flWf
labk10.karlin.mff.cuni.cz ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBPMW/J7k/9co/u7EtqKMW85MV8KRctv5Ero2szAjt2yT3heI8PPWuKkoolZiaRs2DohGpTFUHw6e68zussKrYX8=

auryn.karlin.mff.cuni.cz ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDVK8b34Tvsb1vakSA53kLuzSB57rT2dEubCNuhnKCN1EDhm+z1jYNtD5G5lj0jULHpSJ2y/D3v0UV3lJUITWA56RePs81FPRTo85JcmJsmZSwJUR+dkSuw4M0iFf0jTZaZmrUuJzuXiTwRT12FqeoqW2DUr4ZH3m8DhVg2XKfbABgU5h5xFJpNJdNebl/hyQyf4QJqaNJBsE5fNMqUVvxLqwqa0ezvtaWKdYXbYfIwLBmFVkt/hTdyLrYVfR54bUDGEe+JbVPdDFCleSswTlom7ei1yi8WoqTn64r3x3HgACLYC02Cg2zi88cksLN+X5JgWokLPYmLaMzq2Kend2bd
auryn.karlin.mff.cuni.cz ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBN6/uzkq8zIKL2H39XKHn0+1GLh/WavzTk6p4/4WE8QBWkhSi6q0SUm4kFxSatIyV0McYZ5zNjJCbhspJxRjh1A=
auryn.karlin.mff.cuni.cz ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIKgFi656PHE+yw+hf+DMSZLFDFqIrCdGO3IX0bmjIUer

engywook.karlin.mff.cuni.cz ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQCW53P+OmHUjHhs4BaB7//J5M9FpyQ4bnPe9aLmftg/kEWeDZ4DZYuTLpdkB/18CqhOR+DmtSKnnxyDeBSxhQbSrQ9ImQhEndn5U2Dl6XM92SOwm+e2zCA/jUe+vwSDar5iaG143B17JpSeNr+Po03oVp2exnkrU2r8fmVtCOvha5cQESBrw9iZb+49W8xR3hdk1wi+NNdoi8gkqPic/ufl4jOT2Dan6Y0Rfx+1rFxdBh7sGXTcYscP8MtlylfMbJnnEfcyMuEu67eDegbHy8LxLhGTiSrCVYO67dMcCsJOuom5yNEs5N6zgEEoX/x4fl58b7xkFt9gFYbU77ALQv09dCRvIrVze7+l8ZjvoO9/YE035LwDYdCDDWxiKOlQoYjo0SWZWr+LhN94G8RImlPqpZfA3YJkd4P933ric0C+j5dU0HeWqxh+pPlVAfYgXsmyJMoH0lqvYBhYQ1Xqx4O+tlJBexQGkTRRrtO+91QkwxjrMvuTEwBu9GWjE5pmJIk=
engywook.karlin.mff.cuni.cz ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBH5sT8jRh7J6/roJ5ZB/QrIRMuANwc12zy6Nbi1dLuSuIaOIbNx71sEEnA8H8Rhkj4XijARDrGyeJFsZZrP7cb4=
engywook.karlin.mff.cuni.cz ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIHhrM526xW0kcHX08I0NFOaNhfIAB054R3aF8LZMM2tm

Podklady od vyučujících

Vyučující mají ve svých domácích adresářích složku vyuka, kam mohou nahrávat podklady pro studenty. Data, která jsou nahrána do této složky, mají možnost studenti vidět na disku V:\
Tento disk má složky podle kateder na Matematické sekci a pak zvláštní složku týkající se výuky programování. Z jednotlivých složek pak vedou odkazy se jmény daných vyučujících. Pro vyučující není povinné složku vyuka využívat, mohou mít data například na webových stránkách.

E-mail

Každý, kdo má účet v labu (tj. v doméně LABK), má automaticky zřízenou i e-mailovou schránku s adresou ve tvaru login@labk10.karlin.mff.cuni.cz.

Přístup k poště pomocí webmailu

Přístup do webmailu je pomocí odkazu „Pošta (webmail)“ v pravém sloupci. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do počítačů v labu (tj. stejné jako do CAS/SIS). Jen pozor, na přihlašovací stránce se do políčka „Email“ nezadává celá e-mailová adresa, ale jen přihlašovací jméno (např. „novakj“).

Přesměrování pošty na jinou adresu

Přesměrování pošty lze nastavit pomocí souboru .forward (po přihlášení k některé z linuxových stanic, nebo po přihlášení přes SSH na server labk10.karlin.mff.cuni.cz).

Software – informace, problémy, nastavení

Programování (Python, Pascal)

PyCharm, IDLE

Vývojová prostředí pro Python.

FreePascal

FreePascal vypadá na první pohled stejně, ale nabízí více funkcí a překladač už 32 bitový. FreePascal opět najdete buď ve vašem START menu nebo v adresáři L:\Programovani\Freepascal2, kde spustíte z podadresáře bin\i386-win32 program fp.exe. Pokud se Free Pascal zapne a hned vypne, je potřeba udělat vytvořit zástupce na ploše a nastavit mu ve vlastnostech větší font. Nebo stačí spustit Příkazový řádek (pomocí příkazu cmd) a kliknout pravým tlačítkem do levého horního rohu okna programu. Zde v odkazu Výchozí nastavte v záložce Font na 7×12.

Na Linuxu spustíte IDE příkazem fp.

Lazarus

Nejlepší možnost použití Pascalu. Stačí spustit přes odkaz z Plochy nebo přes integrované vyhledávání ve Windows.

Dále je k dispozici Visual Studio.

Programování ve Fortranu

Používá se vývojové prostředí Eclipse. Pokud chcete Eclipse využít, je možné ho spustit i na Linuxových stanicích Lomikel, Engywook a Auryn.

Total Commander neukládá nastavení

Defaultně je Total Commander nastaven tak, aby si bral nastavení ze souboru c:\winnt\wincmd.ini, který není pro běžného uživatele pro zápis. Chcete-li vlastní nastavení, nakopírujte si tento konfigurační soubor třeba na svůj domovský disk h:\ a zaměňte zástupce pro spouštění Total Commanderu na tvar c:\totalcmd\totalcmd.exe /i=“h:\wincmd.ini”. Pokud do daného umístění soubor nenakopírujete, vytvoří se při prvním spuštění.

V LaTeXu v TeXnicCenteru nejde čeština

Tento problém už by měl být pravděpodobně vyřešen. Pokud není, je chyba v profilu, který používá editor TeXnicCenter (profil je bohužel pro každého uživatele). Aby byla čeština v pořádku, stačí dát do hlavičky souboru řádek \usepackage[cp1250]{inputenc}. Tento řádek řekne TeXu, že vstupní kódování je Windows-1250 a předklad proběhne korektně. V UNIXovém prostředí použijte místo řetězce ‘cp1250′ řetězec ‘latin2′. Profily pro Tex najdete na stránce věnované TeXu. Doporučujeme používat prostředí TeXStudio.

NCSS

Program najdete v C:\Program Files (x86)\NCSS97 (není ve start menu). Pokud ho budete používat častěji, dejte si zástupce na Plochu. Po prvním spuštění bude vyžadovat zadání licenčního čísla 5815056225 (bez něj nepůjdou zpracovávat větší data). Nastavení je bohužel vždy pro konkrétního uživatele.

Připojení notebooků v K4, K10, K11

V učebnách lze použít vlastní notebook při dodržení pravidel.

Připojení napájení

V učebnách je ZAKÁZÁNO vypojování instalované techniky ze zásuvek! Použít můžete pouze volné zásuvky.

Připojení k síti

Je zakázáno používat síťové připojení pomocí kabelů, je to v rozporu s Nařízením děkana. Jedinou možností připojení je využití sítě Eduroam.

Postup připojení k síti Eduroam

 1. Na https://ldap.cuni.cz/ se přihlaste (SIS) a nastavte si heslo pro Eduroam realm cuni.cz.
 2. Odstraňte WiFi síť Eduroam, kterou jste si přidali ručně.
 3. Stáhněte si Eduroam CAT pro počítače nebo aplikaci “Eduroam CAT” pro telefony.
 4. V seznamu škol hledáte “Univerzita Karlova v Praze” / “Charles University in Prague”.
 5. Aplikace bude chtít heslo, které jste si nastavili v kroku 1.
 6. Po přidání WiFi sítě můžete aplikaci smazat / odinstalovat, nastavení vám zůstane.

Nadstandardní služby labu

Výpočet trvající delší dobu

Pokud tento výpočet potřebujete pro školní účely (semestrálka, bakalářka, diplomka) není problém nechat některý počítač pracovat na něm přes noc/přes víkend. Linuxové stroje (Engywook, Auryn, Lomikel) běží neustále. Vhodnější je ale využít pro tyhle účely Karlínský cluster. Pokud si potřebujete nechat puštěný počítač s Windows, dohodněte se nejdříve se službou aby o vašem úmyslu věděla.

Vzdálený přístup do labu

Pokud potřebujete vzdáleně přistoupit do labu, můžete pomocí ssh přistoupit na libovolný ze stále běžících linuxových počítačů (Engywook, Auryn, Lomikel) nebo server Labk10. Z prostředí Windows vám toto umožní program jménem PuTTY.

Vzdálené přihlášení pomocí klíče

Pokud vás nebaví při přihlašování přes SSH heslo, spusťte na Linuxu ssh-keygen. Příkaz vám u vás v ~/.ssh vygeneruje dva klíče. Jeden veřejný a jeden soukromý. Veřejný se bude jmenovat nejspíš id_rsa.pub a soukromý id_rsa. Aby bylo s jeho pomocí možné se přihlašovat, je třeba ještě klíč přidat mezi autorizované. To lze udělat pomocí

cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys

Pak už se můžete pomocí svého soukromého klíče přihlašovat na různé stroje a pokud jste při vytváření klíče nezadali heslo, nebude se vás na něj počítač ptát. Musíte si ale dobře střežit soukromý klíč. Pro vyzkoušení můžete zkusit SSH mezi Linux stanicemi v K10.

Další části FAQ se týkají pouze laboratoře K10.

Vypalování, připojení USB zařízení

Chci si vypálit CD nebo DVD

Vypalovačku CD/DVD máme externí s USB rozhraním. Služba ji půjčuje proti kartičce studenta. Data je možné si nahrát pro účely vypalování na disk D:\. Pro vypálení stačí na Windows 10 v Tento počítač kliknout pravým tlačítkem na D:\ a zvolit “Vypálit na disk”. Dodržujte prosím autorská práva!

Chci si připojit kartu (MMC, Secure Digital, Compact Flash, …)

Zajděte za službou a ona vám na průkazku studenta půjčí USB čtečku karet.

Připojení vyměnitelných médií na Linuxu

Použijte standardní postup připojování médií ve vašem preferovaném prostředí, standardně se připojují do podadresářů v /media.

Problémy s tiskem

Nemám nastavené tiskárny, co mám dělat?

Klepněte na Start → Zařízení a Tiskárny. Zde na Přidat tiskárnu → Síťová tiskárna a klidně nechte název prázdný a klepněte na další. Průvodce vás nechá procházet tiskárny. Obě tiskárny jsou dostupné po IP adresách, Windows 7 i Windows 10 je najdou automaticky. Pokud nemůžete najít barevnou tiskárnu, možná je jen vypnutá.

Jak si tiskout brožurky z pdf?

Chcete-li mít ze svých script malou úhlednou knížečku, lze použít program pro úpravu pdf. Ten vytvoří nový soubor kde budou dvě stránky na stránce papíru a navíc ve správném pořadí. Následně stačí v nabídce tisk zvolit ve vlastnostech tiskárny tisk na obě strany a obracet stránky. Po vytištění přeložíte vytištěné stránky napůl a máte knížečku formátu A5. Tisknete tak pouze polovinu stránek a navíc při oboustraném tisku máte každou desátou stránku zdarma. Šetříte tak tedy nejen naše lesy, ale i vlastní peníze. Script lze používat pouze v Linuxu. Sedíte-li u Windows, spusťte PuTTY a přihlašte se vzdáleně na některou z Linuxových stanic. Zde napište do příkazové řádky

pspdftool ‚book nup(1,2,rotate=90,paper=a4)‘ puvodni_soubor.pdf novy_soubor.pdf

Tím vznikne nový soubor ve kterém je už vše nachystáno k tisku. Před tiskem je ještě potřeba ve vlastnostech tiskárny nastavit oboustranný tisk. Je doporučeno si vše nejdříve zkontrolovat tiskem prvních dvou stran dokumentu a teprve pokud je vše dobře, vytisknout si strany 3 a dál.

Export do PDF ve Windows

Exportovat do PDF je možné z jakékoliv aplikace přes tisk na speciální zařízení pomocí nabídky na vytištění dokumentu.

Tisk více stran na jedné A4

Stačí zvolit tuto variantu v nastavení tisku.

Jak se stát službou

Sloužení je odměňováno stipendiem ve výši 80 Kč za odslouženou hodinu. Uznejte, že to není až tak špatná brigáda, zvláště když si můžete v labu dělat na svých věcech (teda většinu času, občas jsou tam také radychtiví uživatelé). Můžete tak tento čas věnovat práci na diplomce či na zápočtových úlohách.

Dále mají služby možnost tisku zdarma (samozřejmě v omezeném množství), mají vyhrazený počítač se dvěma monitory na kterém si můžou dělat prakticky co chtějí a vůbec mají spoustu jiných výhod.

Služeb bývá nedostatek a pokud nebude dost služeb na pokrytí celého týdne, bude laboratoř prostě v době, kdy nemá kdo sloužit, ZAVŘENÁ!

Bojíte se, že nebude umět někomu poradit nebo že si neporadíte s běžnými problémy v labu? Existuje služební konference a služební wiki, tam jistě naleznete odpovědi na své otázky. A časem se jistě všechny potřebné věci naučíte. Když už jste nějakou dobu na Matfyzu, tak žádná polena být nemůžete 

Už jste se rozhodli, že to zkusíte? Chcete mezi nás? Kontaktujte správce laboratoře.

Momentálně je sloužení v labu pokryté